השרון

איזור: 

אזור השרון נמצא במערבה של ארץ ישראל, ומשתרע בין נחל הירקון בדרום ונחל תנינים בצפון.
בניבים הכנענים העתיקים משמעות השם "שרונה" הוא יער. אזור השרון היה מכוסה ביער עבות, בעיקר אלוני תבור עד המאה ה-19. במפות בריטיות מסוף המאה ה-19 מופיעים יערות בשרון, פעילות כריתה אינטנסיבים בראשית המאה ה-20 שינו את נוף האזור.
השרון הוא חלק ממישור החוף הארצישראלי, מצפון לו נמצאת יחידת הנוף של מישור חוף הכרמל, ומדרום לו נמצא מישור החוף הדרומי (הקרוי גם "חוף פלשת").
גבולו המזרחי של השרון במורדות הרי שומרון, וגבולו המערבי הוא הים התיכון.