תכנון נקודות הדרכה למסלולרי

נקודת ההדרכה כוללת: נושא מרכזי ועוד ארבע נקודות הרחבה 

נושא מרכזי: תאור אתר בארץ שיהווה מקום עניין למטייל

נקודות הרחבה: יהיו אחד מהמנושאים הבאים הקשורים לאתר המרכזי: בעלי חיים, התיישבות, מים, צמחים, עתיקות, נוף, סביבה, דתות, אישים, ארכיטקטורה, הסטוריה, כלכלה וכל נושא אחר העולה על דעת הכותב.

לכל תת נושא יעלה גם עזר הדרכה המותאם לנושא.
עזרי הדרכה:  צילום / וידאו/  קול/  תצפית/ תרשים/ טרוויה. 
**הנחיה להכנת חומרי ההדרכה- הכנסו למחוונים השונים.