שלבי העבודה במסלולרי

שלבי העבודה לכתיבה עבור המורים והתלמידים.

1. בחירת האתר והמסלול על ידי המורה.

2. חלוקת תלמידים לזוגות קבוצות עבודה: כל קבוצה מקבלת אתר ראשי או אתר משנה לחקר .

3. סיור מודרך באתר / מסלול. תוף תעוד בצילום, וידאו, קול

4. איסוף מקורות ספרות רחבים ו יצירת נקודות הדרכה על פי תבניות כתיבה מוגדרות של המסלולרי.

5. יצירת אמצעי המחשה – תמונות, איורים, תרשימים, סרט

6. העברת נקודת ההדרכה למורה בבית הספר לקבלת משוב ותיקון

9. שליחת החומרים לצוות מסלולרי להעאלה לאפליקציה

10. יציאה לסיור הדרכת הורים ותלמידים בעזרת המסלולרי