רמת הגולן והחרמון

רמת הגולן היא בקעה גיאולוגית רחבה מאוד ונמוכה מכל הסובב אותה שהתמלאה בלבה שהתפרצה מהרי געש. פעילות השבר הסורי-אפריקני, הביאה לתהליכי סידוק רבים בשכבות הגירניות של הגולן ודרכם פרצה הלבה אשר הציפה את כל רמת הגולן ונתנה לה את צורתה הרמתית. הר החרמון שמצפון לגולן נוצר בתהליך השבר עם דחיסת שכבות הסלע והתרוממותם על ידי שברי משנה.
מקורות המים בגולן הם בעלי חשיבות רבה למשק המים הישראלי. המעיינות הרבים בגולן יושבים לאורך קו זהה, זהו קו המעיינות. מנקודת הנביעה מתאספים המים למסילים וממשיכים מערבה אל עבר הקניונים והמפלים החדים שבמערב הרמה. כבר מהתקופות הקדומות ועד לימינו סכר האדם את מוצא המים במסילים על מנת לנצלם לחקלאות.