חוברת-סיור

חוברת סיור ההדרכה - הופכת את הטיול לסיור לימודי עם ערך מוסף
החוברת משמשת להכרות עם הסביבה, עוזרת לתלמידים לחשוב על נקודות עניין בהם יתמקדו ואותם יחקרו. 
 

1. בית ספר בוחר את האתר בו הוא רוצה לסייר. 

2. צוות מסלולרי  יחד עם המורה המוביל מכין חוברת הדרכה  לתלמידים על האתר הנבחר.  
3. במהלך הסיור התלמידים יוצאים עם חוברת ההדרכה וממלאים אותה בנקודות עצירה והדרכה .
4. החוברת מוגשת למורה לבדיקה בסוף הטיול.
דוגמא של חוברת שיצאה לקראת סיור בי"ס חוגים בנחלי הכרמל.
קישור לחוברת

המשך..