נקודת עניין

תחנה מספר 9
9
On this rock one can see a unique pecked engraving, comprising a circle filled with dots on top of a base or structure. Its meaning is unclear but some researchers have identified it as a mosque. A parallel, painted in red, is known from Wadi Rum in southern Jordan.
תחנה מספר 8
8
Nabataean inscription
תחנה מספר 6
6
toes
5
ibex and dog
תחנה מספר 4
4
בסלע זה 79 סימנים, משלשה זמנים. הפרטים הבהירים יחסית כוללים כתובת תַמוּדִית בראש הסלע בת כ 2000-שנה שרק שלוש האותיות השמאליות ברורות. On this rock there are 79 symbols dating to three periods (according to the patina
תחנה מספר 3
3
engravings of animals
2
בסלע זה חרותות של בעלי חיים וסמלים, משלשה זמנים שונים. בחלקו העליון, חרותת עדינה וכהה, יחסית עתיקה, מתארת רוכב על סוס, אוחז בחנית ארוכה. On this rock are engravings of animals and symbols from three different time periods (based on the colour of the patina).
BARCODE 1:  site 1, rock 1
1
בעל החיים הבולט בחֲרֹתֶת נראה כרְאֵם, עם קרניים ארוכות וישרות, אך זהו יעל זכר עם זנב קצר מורם מעלה וזקן ארוך מזה שבמציאות. The animal that stands out in the engraving resembles an oryx with long , straight horns. However, it has been identified as a male ibex, with a short raised tail and an exceptionally long beard
אלון תבור  פארק השרון
קבוצת אלוני תבור גדולים ומרשימים. שריד ליער פרק השרון שהיה באזור.
תל זרור תמונת נוף כללי
תל זרור, הוא תל עתיק, בעל שתי פסגות סמוכות המופרדות על ידי שדה מעובד. התל נמצא מזרחית לשכונת בית אליעזר בחדרה, דרומית לנחל חדרה ובסמוך לשפך נחל יצחק.

עמודים

Subscribe to נקודת עניין